Wyniki wyszukiwania dla:

św. Jan Bosko


Warto pokrótce przypomnieć postać tego Świętego, tak popularną w Kościele Katolickim. Urodził się 16 sierpnia 1815r. (we wspomnianym roku ustanowienia uroczystości Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych), w miejscowości Becchi niedaleko Turynu. Wcześnie zmarł mu ojciec i mimo trudności oraz ciężkich warunków doszedł do kapłaństwa. Równocześnie poświęcił się pieczy nad ubogą i zaniedbaną młodzieżą. W roku 1841 otworzył w Turynie pierwsze tak zwane „oratorium”, gdzie młodzi chłopcy uczyli się rzemiosła i pracy oraz wychowywali się religijnie. Rozrastające się zakłady – oratoria oddał pod patronat św. Franciszka Salezego biskupa Genewy i wielkiego duszpasterza. W roku 1874 Stolica Apostolska zatwierdziła stworzoną przez Jana Bosco kongregację pod nazwą Towarzystwo św. Franciszka Salezego (Societas S. Francisci Salesii – skrót SDB należy tłumaczyć Societas Don Bosco) SALEZJANIE. Ks. Jan Bosko swe dzieło powierzył opiece Najśw. Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Zgromadzenie bardzo rychło rozwinęło się w całej Europie. Do Polski pierwsi salezjanie przybyli już w roku 1898 sprowadzeni do Oświęcimia przez ks. Andrzeja Knycza, gdzie są do dziś. Ks. Jan Bosko zmarł w Turynie 31 stycznia 1888 roku. Papież Pius XI w dniu 2 czerwca 1929r. ogłosił błogosławionym, a 1 kwietnia 1934r. ŚWIĘTYM.

Św. Jan Bosko wybudował trzy wielkie kościoły; bazylikę pod wezwaniem Najśw. Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Turynie (1863 – 1868), kościół św. Jana Ewangelisty w Turynie, bazylikę Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzymie. Na szczególną uwagę zasługuje bazylika Najśw. Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Turynie. Miejsce pod jej budowę wskazała św. Janowi sama Matka Boża. Owo miejsce zwało się doliną męczenników, gdzie pod koniec III w. żołnierze rzymskiego legionu tebańskiego: Oktawiusz, Solutor i Adwentor zostali ścięci za wiarę. Kościół podniesiony do rangi bazyliki w roku 1911 przez papieża św. Piusa X jest „matką” wspólnot salezjańskich na całym świecie. W głównym ołtarzu mieści się obraz Najśw. Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych wśród Apostołów i Ewangelistów. Bazylika jest miejscem spoczynku św. Jana Bosko oraz jego wychowanka – Dominika Savio (1842 – 1857), kanonizowanego w roku 1954r. Tu każdego roku 24 maja w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych odbywa się wielka procesja z udziałem licznych pielgrzymów i turystów z całego świata.