Wyniki wyszukiwania dla:

Schola


Schola w naszej parafii

„Kto śpiewa ten dwa razy się modli” – tak mawiał wielki teolog św. Augustyn,
dlatego też w naszej parafii mamy scholę złożoną z dzieci i młodzieży.

Sama nazwa „schola” wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza
Wielkiego szkoły śpiewaków, służącej nauce wykonywania chorału
gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy
został zastąpiony śpiewem wielogłosowym. Obecnie przez scholę rozumie się
zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią. Aby śpiewać w scholi
nie potrzeba szczególnie wybitnych zdolności muzycznych. Wystarczające jest to,
by przynależące do zespołu osoby lubiły śpiewać na chwałę Bożą. Śpiewanie w
scholi to swego rodzaju praca zespołowa, dlatego każda osoba ma możliwość
podzielić się z innymi własnym talentem. Na przykład bardzo ważna w śpiewie
chórowym jest barwa głosu, czy też jego doniosłość, poczucie rytmu, pamięć
muzyczna, życzliwe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony różnymi
talentami i ważne jest, aby otrzymane dary dobrze spożytkować. W naszej
wspólnocie scholą opiekuję się ks. proboszcz Janusz Goraj.
Podczas wspólnych prób i występów towarzyszy nam dziecięca radość z racji
uwielbienia Boga śpiewem i tworzenia razem tak pięknego dzieła.

Próby odbywają się w drugi czwartek miesiąca po wieczornej Mszy świętej w
salce oratoryjnej w Świnnej.

Schola najczęściej śpiewa w trakcie Mszy świętej w niedzielę o godzinie 11 00 , w
czasie Nowenny do Bożego Narodzenia, jak również na każdym czuwaniu
maryjnym. Tak naprawdę liczą się dobre chęci i serce do śpiewu.
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby, zawłaszcza dziewczynki do naszej
scholi. Czekamy na was!

Błog. Lauro – módl się za nami

Św. Janie Bosko – módl się za nami

Maryjo Wspomożenie Wiernych – módl się za nami