Wyniki wyszukiwania dla:

Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych


Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych w ikonografii i rzeźbie przedstawiana jest w całej postaci z atrybutami królowej. Na lewym ramieniu trzyma Dzieciątko, które ma szeroko rozpostarte rączki, jakby chciało ogarnąć nimi każdą istotę ludzką i cały świat. Na głowie Maryi i Jezusa widnieją korony. W prawej ręce Matka Boża trzyma wielkie berło zakończone krzyżem. Suknia Jej przewiązana w talii szarfą, a szeroki, okrywający Ją płaszcz, zwykle błękitnego koloru, lamowany złotymi nićmi spięty pod szyją złotą gwiaździstą klamrą. Niekiedy głowę Maryi otacza 12 gwiazd, a na niektórych obrazach widać jeszcze w tle obłoki, unoszących się aniołków lub spadające z góry promienie słońca. Ten sposób ukazania Matki Bożej wyraża Jej godność Królowej Wszechświata i Wspomożycielki Wiernych. Berłem Jej władzy jest pośrednictwo w osiągnięciu przez człowieka daru, jakim jest sam Chrystus, którego trzyma na ramieniu.

Figura Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w ołtarzu kościoła przyłękowskiego przedstawia ten typ Madonny zgodny ze wspomnianym opisem, z jednym wyjątkiem – na głowie Dzieciątka nie ma korony.

Matka Boska Wspomożycielka Wiernych stanowi główne centrum sanktuarium na Górce w Przyłękowie. Księża salezjanie od chwili objęcia tego miejsca pod swoją opiekę (1953) starają się nieustannie pogłębić nabożeństwo do Matki Bożej, jako wzoru życia chrześcijańskiego. Do pamiątkowej księgi wpisywane są ustawicznie podziękowania za otrzymane łaski oraz wnoszone prośby w najrozmaitszych sprawach, czasem tragicznych i beznadziejnych. Do sanktuarium ze swoimi problemami życiowymi garną się nie tylko wierni parafianie, lecz także pielgrzymi z różnych rejonów. Najliczniej zjawiają się tu w niedzielę po 24 maja, aby uroczyście, odpustowo oddać hołd Maryi Wspomożycielce Wiernych. W roku 1986 uroczyście obchodzono na Górce 100 – lecie kultu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W roku 1992 w czerwcu zapoczątkowano w tutejszym kościele tak zwane czuwania modlitewne. Odbywają się one 24-tego miesiąca ( od kwietnia  do września ) przy dużej frekwencji wiernych. Przybywają tu również księża i katecheci z grupami młodzieży, aby w tym pięknym ustroniu złączyć modlitwę ze zdrowym i radosnym odpoczynkiem. Także turyści zdążający na szczyt Kaczory( 762 mnpm), a potem dalej w kierunku Romanki (1366m npm.) mają okazję odwiedzić miejsce Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, pobyć kilka chwil w ciszy i skupieniu. Mogą także orzeźwić się wodą ze studzienki, a w kościółku pokrzepić duchowo.