Wyniki wyszukiwania dla:

Czuwanie Maryjne 24 września 2023 roku

Niedziela 24 września 2023, była niestety pochmurna i deszczowa. Nie zraziło to jednak wytrwałych pielgrzymów, którzy dość licznie przybyli na ostatnie już w tym roku Czuwanie Maryjne.

Ksiądz proboszcz Janusz Goraj przywitał serdecznie wszystkich pielgrzymów i poprosił o przewodniczenie nabożeństwu oraz Mszy Św. księdza Marcina Mędrzaka- wikariusza z Parafii w Sporyszu.

Ks. Marcin poprowadził nas w modlitwie różańcowej wspominając zasługi błogosławionej Rodziny Ulmów. Stawiając nam za wzór do naśladowania tą wyjątkową rodzinę, gdzie na pierwszym miejscu był Bóg, a drugim potrzeby bliźniego, zachęcał byśmy często wzywali wstawiennictwa tych nowych błogosławionych, zwłaszcza w potrzebach związanych z życiem naszych rodzin.

Błogosławiona Rodzino Ulmów – wstawiaj sią za nami !

W homilii głoszonej podczas Mszy Św. ks. Marcin, w nawiązaniu do niedzielnej Ewangelii, poruszył temat pracy. Praca jest darem, który służy naszemu człowieczeństwu. Ks. Marcin stwierdził, że w dzisiejszych czasach, ludzie często stają się pracoholikami, są przeciążeni, zmęczeni, sfrustrowani. Zdarza się, że pracują ponad siły, gdyż porównują się do innych, zazdroszczą tym, którym lepiej się powodzi i kosztem swojego zdrowia, zaniedbując rodzinę, dążą do zaspokojenia swoich czasami chorych ambicji. Zadajmy sobie pytanie – czy warto tak żyć ?

Ks. Marcin zachęcał nas, byśmy otwierali się na wolę Boga, cieszyli się z tego co On nam daje. Bóg powołuje nas do pełnienia różnych ról: rodzica- matki, ojca, pracodawcy, pracownika, itp. czasami wyznacza nam samotność, ale czy do końca? On zawsze jest z nami i nawet gdy powołuje człowieka do życia w samotności ma w tym cel i prowadzi nas wszystkich do zbawienia.

Gdy słuchamy przypowieści o winnicy i najmie pracowników, może nas oburzać, że wszyscy zostali jednakowo wynagrodzeni – ci co pracowali cały dzień i ci pracowali tylko godzinę. Ale nie bądźmy wyrachowani, odpowiedzmy na wezwanie Boga. Bóg nie jest nam nic winien.

Bóg nie liczy – Bóg nas po prostu kocha !

W dniu wspomnienia Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych nie sposób zapomnieć o Janie Bosco – Jej najwierniejszym słudze. Ks. Marcin wspomniał o nim, że ten wychowawca młodzieży radził każde dzieło rozpoczynać od modlitwy „Zdrowaś Mario”. „Maryja – Matka Boża Codzienności” wyczuwa potrzeby swoich dzieci. Pozwólmy Jej poprowadzić się w trudach dnia codziennego, prośmy o wstawiennictwo w różnych dziedzinach życia. Ona uczy nas, że miłość Jezusa nigdy się nie kończy, nigdy się nie wyczerpie. W oczach Boga każdy z nas jest wyjątkowy, najlepszy, najukochańszy… Maryja zwraca też naszą uwagę na rodzinę, która w dobie różnych kryzysów, powinna być ostoją i siłą dla człowieka. I jak ważny jest pokój – pokój buduje dobro, a dobro jest budulcem, którego nie może nam zabraknąć.

O oprawę muzyczną Mszy Św. zadbała Grupa Śpiewacza „Przyłękowianie”, której towarzyszyli gościnnie muzycy ludowi. Ks. proboszcz na zakończenie podziękował wszystkim obecnym: pielgrzymom, księżom, służbie liturgicznej, scholi, Wspólnotom Parafialnym, Grupie Śpiewaczej i innym za ich trud pielgrzymowania i pomoc w przygotowaniu tego czuwania.

Matko Boża Wspomożenie Wiernych – wstawiaj się za nami !

 

 

 


Podziel się tym wpisem: