Wyniki wyszukiwania dla:

Czerwcowe Czuwanie – 2023

Czerwcowe Czuwanie Maryjne
W nieco pochmurne, sobotnie popołudnie kolejny raz udaliśmy się do Przyłękowskiej Pani, by we Wspomnienie Matki Bożej Wspomożenie Wiernych oddać Jej cześć i chwałę. Spotkanie modlitewne poprzedziła Droga Krzyżowa na podejściu do Sanktuarium, którą poprowadził dla Pielgrzymów z Żywca – ksiądz Grzegorz Goca. O godzinie 18 rozpoczęło się nabożeństwo pod przewodnictwem księdza dziekana Stanisława Kozieła, podczas którego dziękowaliśmy naszej Bożej Matce za wszelkie wyproszone łaski, za opiekę, błagając jednocześnie o wstawiennictwo do Syna w osobistych intencjach.
W czasie Mszy Św., którą koncelebrowało pięciu księży, w homilii wygłoszonej przez księdza dziekana, usłyszeliśmy, że Czuwanie Maryjne w czerwcu nieprzypadkowo zbiega się z uroczystością Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Ksiądz Kozieł przypomniał, że w Ewangelii opisane jest spotkanie Maryji ze św. Elżbietą, gdzie na głos pozdrowienia „poruszyło się dzieciątko” w łonie tej, którą uważano za bezpłodną. Dla Boga nie ma przecież nic niemożliwego!
Matka Boża Wspomożenie Wiernych szczególnie czczona jest przez Salezjanów- ksiądz dziekan przypomniał matkę założyciela zgromadzenia Salezjańskiego – Małgorzatę, która poświęciła swoje życie najpierw, by po katolicku wychować swoich synów, a potem pomagała Janowi Bosco w opiece nad bezdomnymi chłopcami, okazując im za przykładem Matki Boskiej – macierzyńską miłość. Nazwali ją oni- Matusią Małgorzatą. Małgorzata jednak była przede wszystkim kobietą wielkiej wiary. Bóg był zawsze pierwszym i ostatecznym punktem odniesienia we wszystkich jej decyzjach, słowach i czynach.
Ksiądz Kozieł podkreślił wielkie znaczenie wiary w Boga w życiu człowieka przytaczając słowa dr Jakuba Pawlikowskiego ( lekarza i filozofa Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie), który analizując dane ze specjalistycznych badań prowadzonych przez Naukowców w wielu krajach od lat 70 ubiegłego stulecia stwierdził, że „ludzie religijni cieszą się lepszym zdrowiem od niewierzących…rzadziej cierpią na depresję, lęki psychotyczne czy popadają w uzależnienie. Praktyki religijne odgrywają ważną rolę w psychoterapii: dzięki niej chorzy lepiej radzą sobie w obliczu cierpienia. W chrześcijaństwie wypływa to z wiary, że cierpieniu można nadać wartość pozytywną”.
My jako Parafia mamy wielkie szczęście, że naszą orędowniczką jest Matka Boska Wspomożenie Wiernych, Kto się do niej ucieka – ZAWSZE zostanie wysłuchany. Czasami od razu , czasem trzeba trochę poczekać, ale Maryja zawsze wyprosi u Syna wszystko, o co z wiarą będziemy błagać.
Na koniec homilii, ksiądz dziekan opowiedział nieco dowcipną historię, o tym jak Pan Jezus przechadzając się po niebie, napotkał grupę wielkich grzeszników. Zastanawia się więc, w jaki sposób, niektóre dusze dostały się do nieba bez Jego pozwolenia. Bardzo skruszony św. Piotr objaśnia, że jeżeli tylko na moment się odwróci od drzwi Raju, Maryja natychmiast je uchyla, ratując w ten sposób nawet zatwardziałych grzeszników. Nie powinno nas dziwić, że kiedy sami zamykamy sobie bramy Raju własnymi grzechami, Maryja otwiera nam inną drogę, dając drugą (a często trzecią i kolejną) szansę.
Dziękując księdzu dziekanowi za przybycie i prowadzenie czuwania ksiądz proboszcz Janusz Goraj poinformował, że ksiądz dziekan przechodzi w tym roku na zasłużoną emeryturę. Nasza Grupa śpiewacza „Przyłękowianie” – śpiewająco wyraziła wdzięczność za posługę kapłańską dziekana oraz zaprosiła go do uczestnictwa w następnych czuwaniach, z których najbliższe już 24 lipca.

Podziel się tym wpisem: