Wyniki wyszukiwania dla:

Mamy nowego proboszcza

 

W dniu 01.08.2021, podczas mszy o godzinie 8, odbyła się ceremonia przekazania stanowiska proboszcza, w ręce ówczesnego wikariusza – Janusza. Na uroczystości obecni byli wyżsi stanowiskiem kapłani z dekanatu. Nie omieszkało się bez życzeń od wspólnoty parafialnej na nadchodzący czas oraz muzyki towarzyszącej nabożeństwu, którą sprezentowali nasi górale. Następnie tak jak co niedzielę nastąpiło podzielenie chleba, tym razem z nowym proboszczem... 

Kim jest ksiądz Janusz Goraj? 

Ksiądz Janusz urodził się w Kielcach, gdzie ukończył szkołę podstawową, a następnie technikum eklektyczne. Bardzo często w czasie trwania szkoły podstawowej, a już tym bardziej w okresie szkoły średniej pomagał rodzicom w pracach polowych. Już w ósmej klasie szkoły podstawowej nauczył się kosić kosą zboże i trawę na łące. Po zdaniu matury wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Kopcu koło Częstochowy. Święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Salezjańskim otrzymał w 1994 roku w Krakowie z rąk ks. bpa Albina Małysiaka. Przez czas formacji seminaryjnej, czyli jako kleryk, grał w orkiestrze dętej na barytonie. Studiował na Papieskiej Akademii w Krakowie, a także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie obronił pracę doktorską z teologii. W seminarium duchownym w Krakowie był wykładowcą przedmiotów związanych z nauczaniem religii w szkole. Uczył między innymi księdza Irka, który do nas wkrótce zawita. Praktycznie prawie cały czas od święceń kapłańskich jest nauczycielem religii w różnego typu szkołach. I tutaj też ma dalej uczyć religii w szkole podstawowej jak i w przedszkolu w Świnnej. Dotychczas pracował w duszpasterstwie w Krakowie, Kielcach, Lublinie i Staniątkach. Ksiądz Janusz pochodzi z ziemi kieleckiej, życzymy mu, aby dobrze się czuł także z nami na Żywiecczyźnie, a dokładnie w naszym małym Przyłękowie!

 

Brak opisu.Brak opisu.

Brak opisu.


Podziel się tym wpisem: