Wyniki wyszukiwania dla:

Sakrament Bierzmowania młodzieży z Przyłękowa i ze Świnnej

Młodzi i dojrzali chrześcijanie

Kandydaci, na ile było to możliwe ze względu na pandemię, przez rok brali udział w spotkaniach formacyjnych oraz konferencjach w swoich parafiach. Trzy dni przed samym bierzmowaniem spotykali się na wspólnych Eucharystiach, podczas których wraz z ks. Janusz Goraj i ks. prob. Rafałem Brzuchański rozmawiali o Bogu i Jego Słowie. Dzień przed przyjęciem sakramentu był czasem na oczyszczenie swego serca i pojednanie się z Bogiem przy „kratkach” konfesjonału.

W środę, 23 czerwca tuż przed czerwcowym czuwaniem maryjnym, Uroczystością Narodzenia Św. Jana Chrzciciela i dniem zakończenia roku szkolnego i katechetycznego w parafii w Świnnej miał miejsce Sakrament Bierzmowania. Młodzież z parafii MBWW w Przyłękowie oraz młodzież z parafii MB Nieustającej Pomocy w Świnnej, w sumie dwadzieścia pięć osób, z rak ks. bp Roberta Chrząszcza stała się dorosłymi chrześcijanami i zaprosiła do swego życia Ducha Św. Kandydaci, świadkowie i rodzina zgromadzili się na wieczornej Mszy św. koncelebrowanej, aby wspólnie modlić się do Boga o dary Ducha Świętego. Młodzież aktywnie brała udział w Eucharystii. Czytali czytania i modlitwę wiernych, a także przynieśli do ołtarza dary. Głośno i odważnie, w obecności wszystkich wiernych odnowili przyrzeczenia chrzcielne, po których nastąpił moment przyjęcia sakramentu.

Tuż przed błog. Bożym nowobierzmowani podziękowali ks. bp Robertowi za obecność i przyjęcie z jego rąk sakramentu oraz ks. Rafałowi i ks. Januszowi za trud włożony w formację oraz przygotowania tego wyjątkowego momentu i dnia w ich dojrzałym życiu chrześcijańskim.

Duchu Św. przyjdź!


Podziel się tym wpisem: