Wyniki wyszukiwania dla:

Majowe czuwanie u Przyłękowskiej Wspomożycielki_2021 r.

Pytania Maryi

W poniedziałek, 24 maja w Przyłękowskim Sanktuarium wielka uroczystość. Nie tylko wspomnienie Matki Kościoła i czuwanie Maryjne, ale przede wszystkim parafialny odpust ku czci Patronki naszej parafii – Matki Bożej Wspomożycielki w dniu Jej wspomnienia.

Naszemu majowemu czuwaniu przewodniczył ks. Jarosław Wnuk SDB, który przyjechał do nas wraz z ks. Adamem Starzykiem SDB z salezjańskiej szkoły w Świętochłowicach. Ks. Jarosław przeprowadził nas przez radosne tajemnice Różańca Św. przeplatane śpiewem oazowych i maryjnych pieśni prowadzonych przez nasze scholanki oraz p. Organistę, a także prośbami i podziękowaniami parafian, pielgrzymów i gości odczytywanymi przez ks. prob. Krzysztofa Pilarza. Różaniec odmawialiśmy podczas uroczystej procesji eucharystycznej wokół Sanktuarium, w której uczestniczyli m.in. góral wraz z góralkami, panie ze Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, dzieci komunijne, ministranci oraz wierni. Podczas Mszy św. koncelebrowanej przy ołtarzu polowym, ks. Jarosław, ks. Adam, ks. Krzysztof, ks. Janusz Goraj oraz ks. Dariusz Łodziana modlili się w intencjach wiernych, pamiętając również na modlitwie o młodzieży z parafii, która będzie pisała w najbliższym czasie egzaminy ósmoklasisty. Podczas kazania, które wygłosił dla nas ks. Jarosław zastanawialiśmy się nad tym, co odpowiedzielibyśmy Maryi, gdyby zapytała nas „co zmieniło się w Twoim życiu od ostatniego spotkanie ze mną”? Wspólnie staraliśmy się zastanawiać nad pytaniami, które zadałaby Maryja matkom, ojcom, dzieciom, małżonkom czy księżom… Cokolwiek by padło w odpowiedzi mamy mieć świadomość, że Maryja nas kocha takimi jakimi jesteśmy. Jedyne czego od nas oczekuje to bezgranicznego zaufanie Jej Synowi!

Tuż przed błogosławieństwem Bożym przez ręce Wspomożycielki, ks. Krzysztof podziękował wszystkim i każdemu z osobna. Za obecność i wspólną modlitwę księżom oraz zgromadzonym wiernym, za zamówione intencje, za zaangażowanie w czynności liturgiczne podczas procesji oraz Eucharystii, a także za przygotowanie naszego modlitewnego czuwania. Na zakończenie ks. Proboszcz zaprosił wszystkich na zewnętrzną uroczystość odpustową w ostatnią niedzielę maja. Wdzięczni za pogodę oraz wieczór przepełniony modlitwą… oczekujemy kolejnych uroczystości, które niebawem przed nami.

Maryjo Wspomożenie Wiernych – módl się za nami

„Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały…

Niech rozwija się wspaniały – Maryjo”!


Podziel się tym wpisem: