Wyniki wyszukiwania dla:

Kwietniowe czuwanie u Przyłękowskiej Wspomożycielki _2021r.

Nie ma jak u Mamy!

Za nami pierwsze czuwanie w tym roku. Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności rozpoczęliśmy kolejny cykl naszych maryjnych spotkań u MBWW – Przyłękowskiej Pani w przyłękowskim sanktuarium.

Wdzięczni Bogu za piękną pogodę, podczas naszych modlitw dziękowaliśmy Mu m.in. za to, że mogliśmy się spokojnie i bezpiecznie modlić w pobliżu otaczającej nas pięknej rzeczywistości oraz uczestniczyć w Eucharystii na świeżym powietrzu. Pierwsze kwietniowe czuwanie poprowadził ks. Adam Starzyk SDB, który przyjechał do nas, aby się z nami wspólnie modlić z salezjańskiej szkoły w Świętochłowicach. Przewodniczył naszym modlitwom różańcowym wraz z prośbami i podziękowaniami, podczas skromnej procesji eucharystycznej wokół świątyni, tylko w obecności LSO, scholii, jednego feretronu i sztandaru. Nasze tajemnice chwalebne Różańca Św. przepełnione były treściami Pisma Świętego oraz głośnymi i radosnymi pieśniami maryjnymi wyśpiewanymi przez zgromadzonych wiernych. Podczas Mszy św. koncelebrowanej, którą sprawował ks. Adam, ks. prob. Krzysztof, ks. Janusz i ks. Dariusz modliliśmy się m.in. za wszystkich pielgrzymów, którzy będą uczestniczyć w tegorocznych czuwaniach, o oddalenie od nas i całego świata pandemii koronawirusa oraz o pokój na świecie, w Polsce i na Ukrainie. Podczas kazania, które głosił ks. Adam usłyszeliśmy o roli Maryi w naszym życiu, którą porównał do każdej mamy, która kocha, która wspiera i do której idziemy z każdą troską, czy radością. U mamy jest nam najlepiej. Człowiek czuje się chciany, akceptowany i bezpieczny. Po koniec swojej wypowiedzi życzył nam, abyśmy nigdy nie stygli w naszej wierze. Abyśmy pomimo zwątpienia i zniechęcenia nie przestawali się modlić, powierzając Maryi całe swoje życie…i przede wszystkim nie przestawali do niej przychodzić!

Na zakończenie naszego pierwszego czuwania u Przyłękowskiej Wspomożycielki ks. prob. Krzysztof podziękował wszystkim za uczestnictwo oraz pełnione wszelkie czynności liturgiczne oraz porządkowe wokół świątyni. Po udzielonym nam uroczystym błogosławieństwie Bożym, tym które udzielał zawsze ks. Bosko swoim chłopcom w ważnych momentach ich życia – udaliśmy się do naszych domów, wierząc że na kolejnych czuwaniach spotkamy się w większym gronie.

Maryjo Wspomożenie Wiernych – módl się za nami


Podziel się tym wpisem: