Zasady – ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne:

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego,

obowiązujące od 17 października 2020.

W strefie czerwonej jest powiat: żywiecki.

W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni.

Nie wolno się gromadzić wokół kościoła.

Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko.

2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy świętej w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;

3. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholii.

Od 17 października 2020 roku do odwołania w naszym kościele może przebywać jednocześnie 20 osób w tym 3 na chórze i 3 przed kratą, a w kaplicy 12 osób w tym 2 na chórze.

W kościele zachowujemy bezpieczną odległość.

4. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka).

5. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny).

6. Księża i inne osoby zbierające składkę powinni używać maseczki;

7. W czasie dużej koncelebry (np. pogrzeb kapłana, rodzica księdza) maseczkę powinni założyć wszyscy koncelebransi.

8. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;

9. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;

10. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy św. i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust.

11. Pogrzeb

Organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła. Gdyby zmieniły się przepisy księża zostaną o tym niezwłocznie poinformowani;

12. Uroczystość Wszystkich Świętych:

Zachęcamy wiernych wiernych do odwiedzania cmentarzy w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych.

W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy świętych polowych na cmentarzach.

Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele.


Ogłoszenia: 29 Niedziela Zwykła 18.10.2020r.

Różaniec w tygodniu o 16.30 i bezpośrednio po nim Msza św., w niedziele po Mszy o 16.00. Dzisiaj spotkanie rady duszpasterskiej o 17.00.

W tym tygodniu:

1. We wtorekwspomnienie Św. Jana Kantego – prezbitera i patrona naszej diecezji.

2. We czwartek wspomnienie Św. Jana Pawła II – papieża.

3. W piątekwspomnienie Św Józefa Bilczewskiego – biskupa.

4. W przyszłą niedzielę – uroczystość Rocznicy poświęcenia kościoła własnego.

5. Wszystkim parafianom i pielgrzymom, przybywającym do naszego Sanktuarium życzymy błog. tygodnia pod opieką Przyłękowskiej Pani i dziękujemy za wszelkie  składane ofiary. Niech MB Przyłękowska darzy Was swoją opieką. Pamiętamy o wszystkich dobrodziejach w codziennej nieustannej nowennie ku Jej czci.

29 Niedziela Zwykła – 18.10.2020r.

8.00 + Maria Józef Sroka
9.30 + Urszula Janik. (gr. ++ Urszula Janik – Rafał Pierniak – Józefa (f) Wieczorek)
11.00

+ Ryszard Janeczko w 1 r. śm.

16.00

+ Genowefa Wisła w r. śm. Z mężem Karolem i dziećmi.

Poniedziałek – 19.10.

7.00 Za zmarłych z rodzin:Budów, Witków, Bizonów i Żywiołów.
17.00 + Helena Kubica z mężem Michałem.

(gr. ++ Urszula Janik – Rafał Pierniak – Józefa (f) Wieczorek)

Wtorek – 20.10.

7.00 O miłość i pokój Boży serca oraz nawrócenie dla Mariana i Marcina.
17.00

+ Józefa (f) Wieczorek (od syna Zbyszka z żoną)

(gr. ++ Urszula Janik – Rafał Pierniak – Józefa (f) Wieczorek)

Środa – 21.10.

7.00

+ Barbara Mirosław Radosz z braćmi i rodzicami.

17.00 + Czesława (f) Bielewicz (od sąsiadki Zofii Piecha)

(gr. ++ Urszula Janik – Rafał Pierniak – Józefa (f) Wieczorek)

Czwartek – 22.10.

7.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 + Rozalia Jan Jurasz

(gr. ++ Urszula Janik – Rafał Pierniak – Józefa (f) Wieczorek)

Piątek – 23.10.

7.00

Dziek-błag z prośbą o błog. Boże i opiekę MBWW dla Bogumiły Buda jej dzieci z ich rodzinami.

17.00

+ Aniela Jan Muś z córkami: Danuta, Maria Stefania z zięciami: Karol Andrzej i wnuk Leszek. (gr. ++ Urszula Janik – Rafał Pierniak – Józefa (f) Wieczorek)

Sobota – 24.10.

7.00

O zdrowie, błog. Boże w rodzine i szczęśliwe rozwiązanie dla matki i dziecka .

17.00

+ Aniela Florian Ziental w r. śm. z córką Jadwigą.

(gr. ++ Urszula Janik – Rafał Pierniak – Józefa (f) Wieczorek)

30 Niedziela Zwykła – 25.10.2020r.

8.00 Dzięk-błag z prośbą o dalsze błog. Boże , zdrowie i opiekę MBWW w 30 r. śl.
9.30

+ Joanna Ścieżka z synowa i rodzicami.

(gr. ++ Urszula Janik – Rafał Pierniak – Józefa (f) Wieczorek)

11.00

Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę MBWW dla rodziny.

16.00

+ Władysława Jurasz (od Wiesławy i Piotra Zyzańskich z rodziną)

Maryjo Wspomożenie Wiernych – módl się za nami

Możliwość komentowania jest wyłączona.